1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و اسلوب های جایگزین بي نظمي

News Discuss 
امروزه بیشتر براق های جعلي شده به مقصد تسلط بشر با بتن پرداخته شده است. با اینکه بتن ايستادگي بالایی در برابر نیروهای فشاری دارد و برای فراست کردن مال به منظور نیروی کششی بالايي ای نیاز است، اما با این هستي دارای یک نقطه درماندگي است. بتن پايداري چندانی http://paxtondo7ir.blogofoto.com/23866214/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story