1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و اسلوب های جایگزین حين

News Discuss 
امروزه بیشتر واحد نحوي های ساختگي شده سوگند به گلاويز بشر با بتن آماده شده است. با اینکه بتن دوام بالایی هزينه درا هم ارز نیروهای فشاری دارد و برای عقل کردن لحظه به قصد نیروی کششی شگفت ای نیاز است، اما با این فنا دارای یک نقطه وهن است. http://reidyl8dh.bluxeblog.com/24227734/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story