1

درمان وسواس

News Discuss 
بسیاری از بیماران پس از بروز اثرات درمانی اظهار میدارند که ” دکتر اراده من افزایش درمان وسواس یافته”، ” حالا بهتر میتوانم رفتار هایم را کنترل کنم”، ” دیگه کمتر حرص و جوش میخورم” و از این قبیل نکات. تمام این اظهارات حاکی از این هستند که بر خلاف https://tebberavan.com/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b3/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story