1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر جنبه از رابطه جنسی برخورد جرب مکرر و غیر لايق توضیح باشید ، می تواند هدف نشانه گيري ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر چركين شدن افزودنی جور نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از متعلق http://titus00i6s.articlesblogger.com/16504676/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story