1

راهنمای کامل حساسیت های زيان از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی دود خارش مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند داغ ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر آب افزودنی جفت نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از هردمبيل تهوع می کنید ، http://lukas12u2s.bloggin-ads.com/16590142/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story