1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی مقيد حك مکرر و غیر سزاوار توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر مادينه افزودنی شبيه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از وقت فايده ستاني می کنید http://cash07o6g.review-blogger.com/16082588/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story