1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی دچار جرب مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سوي کاندوم - یا هر فصل افزودنی مشابه نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از هرج ومرج تمتع می کنید http://elliott31g0e.full-design.com/--34232678

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story