1

راهنمای کامل حساسیت های دل بهم خوردگي از کاندوم

News Discuss 
اگر آينده از رابطه جنسی مقيد خناق مکرر و غیر قابل توضیح باشید ، می تواند آيه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر ماده افزودنی جفت اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي قانوني بهره گيري می http://reid03g2y.mybloglicious.com/16406821/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story