1

علی یاسینی البوم پرواز

News Discuss 
با ورود ششمین نفر سرها به عقب برگشت، مردم با تعجب او را نگاه ‌کردند. یکی از میان جمعیت گفت: حتماً این هم می‌خواهد بداند که علم بهتر است یا ثروت! لیبل: موسسه فرهنگی هنری آراد ازم دور شید راجبش نگید من با خاطراتش خوشم به من چه که دیگه http://zions3uyy.blogpostie.com/12614504/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story