1

جاهاي ديدني ايران -آشنايي با ديدنيها و جاذبه هاي گردشگري ايران

News Discuss 
غار اول که طبيعي و نيم دايره شکل است با تراشکاري در دهانه غار و درون آن توسعه پيدا کرده و به لحاظ باستاني فاقد هرگونه آثاري مانند خط و لوح نوشته است. به همين دليل سنگاپور ?? امين شهر زيباي دنيا محسوب مي شود که در قاره آسيا http://stephenlzna3.educationalimpactblog.com/12058664/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story