1

جاذبه هاي گردشگري تهران

News Discuss 
سه شاه تايلند در ساخت آن مشاکرت داشتهاند. جيم تامپسون از انتهاي جنگ جهاني دوم در تايلند به کار خدمات مشغول بود. باوجودي که در فصل گردشگري اين شهر، سواحلش بسيار شلوغ هستند اما به دليل وسعت اين جزيره و ساحل هاي بي شمار، به راحتي مي توان مکان http://waylon6j7i6.ezblogz.com/18217732/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story