1

جوجه در آوری

News Discuss 
ماشین جوجه‌کشی دستگاهی برای حالت محیطی مثل دما و رطوبت میباشد که نیاز به تنظیم دارد . این دستگاه اکثر زمان ها برای پرورش و کشت باکتری , هچ یا این که جوجه‌گیری تصنعی تخم مرغ‌ها یا این که آماده نمودن اوضاع ایده آل برای واکنش‌های شیمیایی یا این که http://gph.ir/A0C2

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story